Özel güvenlik görevlisi nasıl olunur?

Özel güvenlik görevlisi olmak için aşağıdaki şartları taşımanız gerekmektedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • En az ilköğretim mezunu olmak (silahsız görev için)
 • En az lise mezunu olmak (silahlı görev için)
 • Sağlık açısından mesleği yapmaya engel bir durumu bulunmamak
 • Adli sicil kaydı temiz olmak
 • En az 18 (silahsız görev için) veya 21 (silahlı görev için) yaşını doldurmuş olmak

Şimdi gelin bu şartları biraz daha açalım:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Bu şart, özel güvenlik görevlisi olmak için en temel şarttır.

 • En az ilköğretim mezunu olmak (silahsız kimlik için) veya en az lise mezunu olmak (silahlı kimlik için)

Silahsız özel güvenlik görevlisi olmak için en az ilköğretim mezunu olmak yeterlidir. Silahlı özel güvenlik görevlisi olmak için ise en az lise mezunu olmak gerekir.

 • Sağlık açısından mesleği yapmaya engel bir durumu bulunmamak

Özel güvenlik görevlileri, genellikle uzun saatler ayakta durdukları ve fiziksel olarak aktif oldukları için, iyi bir fiziksel kondisyona sahip olmalıdırlar. Ayrıca, herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayan, sağlıklı bireyler olmalıdırlar. Dolayısı ile silahlı veya silahsız özel güvenlik başvurusu için tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden Sağlık Kurul Raporu alınmalıdır.

 • Adli sicil kaydı temiz olmak

Özel güvenlik görevlileri, kişilerin ve kurumların güvenliğini sağladıkları için, adli sicil kaydı temiz olmalıdırlar. Eğer 6 ay’dan daha uzun bir hapis cezanız sicilinizde varsa mutlaka İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şubenize önceden danışıp fikir alınız.

Bu şartları taşıyan kişiler, İçişleri Bakanlığınca yetkilendirilmiş özel güvenlik eğitim kurumlarından eğitim alabilirler.

Özel Güvenlik Sertifikası Ne Kadar Süre Geçerli?

Özel güvenlik sertifikası, 5 yıl süreyle geçerlidir. Sertifikanın geçerliliğini devam ettirmek için, 5 yılda bir yenileme eğitimi alınması gerekmektedir. Yenileme eğitimi, silahsız özel güvenlik görevlileri için 50 saat, silahlı özel güvenlik görevlileri için 60 saat sürer.

Özel güvenlik görevlileri, kamu ve özel kuruluşlarda görev yapabilirler. Görevleri arasında, kişilerin ve kurumların güvenliğini sağlamak, güvenlik ihlallerini önlemek ve suçların işlenmesini engellemek yer alır.

Özel güvenlik görevlileri, iyi bir fiziksel kondüsyona sahip olmalıdır. Ayrıca, kanunlara saygılı, sorumluluk sahibi ve sabırlı-sakin bir kişiliğe de sahip olmalıdırlar.

Özel güvenlik görevlisi olmak, günümüzde oldukça popüler bir meslektir. Özel güvenlik görevlileri, iş bulma konusunda genellikle zorluk çekmezler. İstihdam oranı oldukça yüksek bir sektördür.

Eğitim süresi, silahsız görev için 2 ya da 3 hafta, silahlı görev için 3 ya da 4 haftadır. Ders saatleri ve zaman aralıkları eğitim alacağınız kurum tarafından belirlenecektir, kendilerine sorup öğrenebilirsiniz. Genellikle gündüz ve akşam grupları olabilmektedir.

Eğitimi başarı ile tamamlayan kişiler, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yasal sınava girerler. Sınavdan en az 60 puan alan kişiler, özel güvenlik sertifikası almaya hak kazanırlar. (Silahlı sınavın ortalaması da 60 üzeri olmalıdır)  Daha sonra Valiliğe (Emniyet Md.lüğü Öz.Güv.Ş.Md’lüğüne) özel güvenlik kimlik kartı çıkarmak için başvururlar.

Özel güvenlik sertifikasına başvurmak için gereken belgeler* şunlardır:

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İkametgah (E-Devletten alınabilir barkotlu olarak)
 • Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi (Aslı yanınızda olmalı veya E-Devletten barkotlu mezuniyet belgesi de alınabilmektedir)
 • Adli sicil belgesi (Arşiv kaydını gösterir şekilde detaylı, E-Devletten barkotlu alınabilir)
 • Sağlık raporu (Devlet Hastanesinden Heyet Raporu)
 • 4 Adet Biyometrik fotoğraf (Beyaz fonlu)

*Kurs için başvuru belgelerini kayıt olacağınız kuruma sorarak teyit etmenizde fayda olacaktır. Değişiklik gösterebilir.

Özel güvenlik görevlileri, kamu kurumlarında ve/veya özel sektörde çalışabilirler.  Görevleri arasında, kişilerin ve kurumların can ve mal güvenliğini sağlamak, güvenlik ihlallerini önlemek ve suçların işlenmesini engellemek yer almaktadır.

Reklam

Yeni Yazılar

Tümünü Göster

Özel güvenlik görevlisi nasıl olunur? Özel güvenlik görevlisi olmak için aşağıdaki şartları taşımanız gerekmektedir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak En az…

İlginizi Çekenler

Tümünü Göster

Özel güvenlik görevlisi nasıl olunur? Özel güvenlik görevlisi olmak için aşağıdaki şartları taşımanız gerekmektedir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak En az…

En Son Gönderiler

ÖZEL GÜVENLİK SİLAH KULLANMA DURUMU

Kanuna göre 5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile açıklanan bu durumda özel güvenliğin silahlı olabilme durumlarını da belirlemiştir.

Bu kanuna göre “Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartı”na sahip olan özel güvenlik görevlisinin silahını kuralsız ve illegal bir biçimde kullanmaya hakkı yoktur. Mecburiyette kalma ve son çare olarak kullanmaları dâhilinde izinleri bulunmaktadır. Hatta görev alanı ve saatleri dışında o silahı taşıyamaz.

ÖZEL GÜVENLİK SİLAHLI EYLEM YETKİSİ

 • Özel Güvenliğin görev saati içerisinde silah kullanma izni bulunmaktadır.
 • Türk Ceza Kanunu’na göre 25. Maddeye dayalı meşru müdafaa şartlı olaylarda kullanabilir.
 • Kontrol altına alınamayan zorbalık, tecavüz eylem girişimlerine karşı kullanabilir.
 • Kontrol altına alınması zor olaylarda havaya ateş açabilir ve kontrol haklarını sonuna kadar kullanmalıdır. Aksi durumlarda silahını kullanabilir.
 • Görevliye açılan ateş ya da silahsız kontrol durumu mevcutsa kullanabilir.
 • Öldürme amaçlı eylemlere girişmenin aksine etkisiz hale getirmek için kişinin sağ bölgesine ya da eli gibi uzuvlarına ateş etmesi gerekir.
 • Masum kimselerin bulunduğu ortamlarda ve kalabalık olarak nitelendirilen durumlarda müdahale de silah kullanmamaya özen gösterilmelidir.
 • 14 yaşından küçük çocuk ve genç kimseler üzerinde silah kullanılmamalıdır.
 • Toplu kuvvet olaylarında amirin izni olmadan silah kullanılmamalıdır.

Zor kullanma nedeniyle silah bulundurma yetkisi 5188 sayılı kanunun 7. Maddesi gereğince en son çare olarak değerlendirilmektedir. Bu gibi durumlara ilişkin meşru müdafaa olayları da dâhil edilmektedir. Bu gibi eylemlerde kişiyi öldürmeyecek şekilde yaralama amacıyla ateş açılabilmektedir.

SİLAH RUHSATI NEDİR VE NASIL ALINIR ?

Silah ruhsatı, kişinin ya da görevlinin kendisini meşru müdafaa olaylarda ya da zor kullanma durumlarında korunmak amacıyla yanında silah taşıma izin belgesidir. Her şahsa verilmediği gibi verilen şahısların da denetimi sağlanmaktadır.

Silah Ruhsat Çeşitleri

6136 Sayılı Kanun İçerisinde Bulunan Ruhsatlar

 • 5 yıl geçerli olan bulundurma ruhsatı
 • 5 yıl geçerli sayılan taşıma ruhsatı
 • Kamu Görevlisi olarak devam ettiği sürece sahip olduğu taşıma ruhsatı
 • Emekli K.G ise süre sınırlaması bulunmaz.
 • 5 yıl geçerli yivli av tüfeği ruhsatı

2521 Sayılı Kanun İçerisinde Bulunan Ruhsatlar

 • Satıcılık Belgesi 3 yıl kadar geçerlidir.
 • 5 yıl geçerli olan yivsiz ruhsatnamesi

  

Silah Ruhsatı Gerekli Evraklar

 • Bulunduğunuz İkametgah yerine ait il valiliğine hitap eden dilekçe,
 • Psikolojik, nörolojik gibi ruhen ya da bedenen sakınca bulunmadığına dair devlet ya da üniversite hastanelerinden belge,
 • Son 1 yıla ait olacak şekilde 6 adet vesikalık fotoğraf,
 • Vade günü geçmiş bir borcun bulunmadığına dair belge,
 • Bulundurma ya da taşıma ruhsatı harcının ödendiğine dair makbuz,
 • Taşıma ya da bulundurma ruhsatı için gerekçe olarak gösterilen meslek ya da durum belgesi.

 

Kimler Bulundurma Ruhsatına Sahip Olabilir ?

 • Gereksinimleri tamamlanmış ve 21 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak seçeneği ile silah alabilmektedirler. Bulundurma sebebinden ötürü almak isteyenler ise dilekçeleriyle birlikte bulundukları İl Valiliğine başvurmalıdırlar. Gerekli evrakların tamamlanması ile birlikte Valilikçe araştırma ve gerekli inceleme yapılacak, bir engel bulunmadığı taktirde, ödenmiş olan harçlar ve vergiler sonucunda Bulundurma Ruhsatına sahip olunabilir. (Başvuru sonucu ruhsat izni çıkmaya da bilir)

 

Taşıma Ruhsatına Kimler Sahip Olabilir ?

 • Yönetmeliğe uyan kamu görevlileri,
 • Meslek mensubu olarak uyan kişiler,
 • Devlet, Özel idare gibi kamu alanlarında koruma , bakım ve onarım bölümlerinde çalışan bireyler,
 • Parayla ilişkili hayatları olanlar,
 • Yönetmeliğe uyan kamu görevlileri,
 • Hayati tehlikede bulunanlar,
 • Zabıta gibi tasarruf yetkisine haiz olanlara kimselere bu hak tanınabilir.

(Başvuru sonucu illaki ruhsat hakkı olacaktır gibi bir kesin ibare denilemez, takdir Yetkili Makamların olacaktır. Reddedilebilir de…)

Özel Güvenlik Silah Taşıma Ruhsatı Alabilir Mi?

Özel Güvenlik Silah Taşır Mı?

Özel Güvenlik görevlilerin silahla görev yapmaları esasları 5188 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Bireysel olarak (mesleğinden ayrı şekilde) bir vatandaş olarak gerekli koşulları taşıdığı takdirde elbette silah taşıma/bulundurma ruhsatı için başvurusunu yapabilir. Ama görevi ve statüsü ile bağdaştırdığımızda konuyu kısaca özetler isek, silahsız özel Güvenlik kimlik kartı sahibi personel silahlı görev yerlerinde ÇALIŞAMAZ,

Silahlı özel Güvenlik görevlisi görev icabı kendisine teslim edilmiş silahı görev alanı dışına ÇIKARAMAZ,

Görev saati dışında hiçbir silah ile münasebette OLAMAZ,

Görev esnasında silahını hiçbir kimseye kısa süreli teslim ve emanet EDEMEZ.

*Silahlı özel Güvenlik kimlik kartı ASLA silah ruhsatı değildir!

Özel Güvenlik Sertifikası Nasıl Yenilenir ?

Özel güvenlik görevlerinin kimlik kartlarının belli bir süresi vardır ve bu süre dolmadan kimliklerini yenilemeleri gerekmektedir. Bu süre 5 yıldır. ÖGG sınavları yapılma sıklığı açısından bu durum ortalama bir süre olarak hesaplandığında 2 ayda bir yapılırken kimlik yenileme süresi için bitimden en az 6 ay önce en fazla da 1 yıl kala yenileme başvurusu yapılması gerekmektedir. Yani süreyi geçirmemelisiniz.

İşvereniniz tarafından görevinizin tazminatsız feshedilme durumu doğabileceğinden mümkün olduğundan yenileme işlemi gerçekten önemli bir noktadır. Kimlik kartın dolmasına 6 aydan önce başvuru yapmazsanız genelde işvereniniz tarafından yol ayrılığına gelebilirsiniz veya bu sınavı kaçırmanız da buna sebep olabilir.

 

Başka bir durum ise eğer bir işe sahip değilseniz yani bir yerde çalışmıyorsanız bu durumda yenilemek zorunda değilsiniz. İş bulduğunuzda yenileyebilirsiniz faka başvurduğunuz firma, yenilemesi dolmuş bir personeli işe almak istemeyecektir. Çünkü özel güvenlik şube bildirimini yasal olarak yapamayacaktır. Genelde bu gibi durumlarda tavsiyemiz güvenlik kimlik kartınızı her daim yeni ve güncel tarihte tutmanızdır. Çünkü bu gibi faktörleri de dikkate alan işyerlerinde iş başvurularınızda sıkıntı çıkma olasılığını engelleyecektir.

ÖGG KİMLİK KARTI YENİLEME

ÖGG Kimlik Kartını Yenileme Adımları:

 • Sizden istenilen evrakları hazırlayınız.
 • Sertifika verebilecek bir kursa kayıt yapın.
 • ÖGG Sınavına Giriş Yapın.
 • Sınav sonrasında sonuçlarda gerekli başarıyı elde edebilirseniz sertifika alacağınız kursa başvuru yapın ve 1 ay içinde güvenlik sertifikanızı edinin.
 • Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne Kimlik yenilemek üzere randevuda bulunun.
 • Topladığınız gerekli evraklar ile birlikte Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne yenileme başvurusunda bulunun.
 • 1-2 Ay kadar sürecek olan güvenlik sorgulama ve arşiv soruşturmasının beklemede kalın.
 • Başvuru sonrasında en fazla 2 hafta içerisinde özel güvenlik kimlik kartınız belirttiğiniz adrese Ptt ile gelecektir.

Eski bir güvenlik kartınızı yenileme işlemi için de bu eylemleri yapabilirsiniz.

/-/- Sorunuz Mu Var? Buraya Sorabilirsiniz – Tıklayın /-/-/

 

Bu Yazıyı Mutlaka Okumalısınız